Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο
Εύρος εφαρμογής της περίβλημα από πολυεστέρα
- Nov 24, 2016 -

Το περίβλημα από πολυεστέρα είναι απαλό και εύκολο να λυγίσει. Αυτό μπορεί να είναι σφιγμένα εύκολα τη λειτουργία του υποψήφιου πελάτη, επειδή οι άλλες χώρες είναι βέβαιος να περιμένουμε για μια χώρα σε χώρα. Περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο συνδέονται άμεσα με τα ενεργειακά κόστη τους και το κόστος της εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η υπερδύναμη αδιαφιλονίκητος οικονομικής διπλωματίας και στρατιωτικών υποθέσεων. Αλλά υπάρχει ένα τυφλό σημείο στην ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ και την εθνική ασφάλεια, «όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 5. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έκανε πολλή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ολοένα και πιο έντονος ενεργειακός ανταγωνισμός από τις επόμενες δεκαετίες. Η ευρεία εφαρμογή του πολυεστέρα μανίκια απέτυχε επίσης να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τους κινδύνους που ενέχει για την παγκόσμια σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη κυμαινόμενο υψηλές τιμές του πετρελαίου.